Better Future

000013

«Better Future» er grunnlagt av pastor Arnfinn Clementsen i 2010 som en plattform for hans nasjonale og internasjonale tjeneste i samarbeid med lokale kirker og organisasjoner.

Visjon og formål
«Better Future» vil arbeide for å gi mennesker et bedre liv og en bedre framtid.

Dette gjøres gjennom

* konferanser og festivaler med fokus på fred og forsoning
* kurs og seminarer for å trene og utruste ledere innen samfunnsliv, kulturliv og religiøst liv,
* å fremme det samme formål gjennom bruk av media.
* samarbeid med andre personer og organisasjoner med lignende målsetting

Virksomhet
Gjennom mange år har Arnfinn Clementsen hatt seminarer for pastorer og ledere i inn- og utland.
Mange av Clementsens bøker er også utgitt på flere språk

Organisering
«Better Future» er organisert i Brønnøysundregisteret som en selvstendig forening. Arbeidet fungerer i et nært samarbeid med Karismakirken i Stavanger.
BF vil samarbeide med kirker og organisasjoner i inn- og utland for å oppfylle sitt formål.
Styre:
Arnfinn Clementsen, leder
Steffen Myklebust, konsulent
Tormod Røyland, pastor Karismakirken

Velkommen til å gi din gave
Misjon koster penger. I mange land er man helt avhengig av vår innsats for å gjennomføre seminarer og kampanjer.

Konto Better Future: 2801.44.12028

Better Future – «Building people for a better future!»