Coaching

00000a

Rådgivning til ledere og ledergrupper i kirke og samfunnsliv
«Som pastor og leder i mange ulike sammenheng gjennom 40 år, mener jeg å ha en unik erfaring. Jeg vil by på min erfaring, både av det som har lykkes, og det som jeg ikke har lykkes med. Jeg er gammel nok til å ha erfart det meste i det kristne landskapet og i samfunnslivet, men fortsatt ung nok til å tenke innovativt og framtidsrettet!» – Arnfinn Clementsen
Store utfordringer
Arnfinn Clementsen har et sterkt ønske om å gi av sin erfaring videre til dagens og neste generasjons ledere, og ikke minst støtte og hjelpe ledere og ledergrupper i viktige prosesser av fornyelse og forandring.
Utviklingen i samfunnet setter ledere på store utfordringer; etisk, metodisk, og kommunikativt, og her har Clementsen stor erfaring og evne til å se visjon og strategi.

Coaching av ledere og ledergrupper
Mange ledere og ledergrupper trenger støtte utenfra, ikke til å ta over styre og ledelse, men til å se den situasjonen man står oppe i. Man trenger verktøy til å ta konkrete grep for å komme ut av stagnasjon og tilbakegang.
Når man kommer «utenfra» kan man ofte se ting med nye innfallsvinkler, og være løsningsorientert. Det handler om å se nye muligheter.
Spenninger og konflikter i ledergrupper kan mange ganger forandres til en styrke! Arnfinn Clementsens ønsker å se mennesker nå sitt fulle potensial og arbeide i team for å nå felles mål.
Som en visjonær og strategisk leder med mye erfaring har Clementsen evnen til å se de store linjer: inspirere, kommunisere og hjelpe til med å sette konkrete mål.
Sammen med styre og lederskap ønsker han å se nye muligheter og løsninger, ta initiativ, og gjennomføre prosjekter og prosesser med målbare resultater.

Personlig rådgiver
Mange ledere behøver også en rådgiver. Vi utfordres i hverdagen i forhold til stress, tidsklemmen, familie, økonomi og prioriteringer. Ofte trenger man verken lege elle psykolog, men rett og slett gode råd.

Se også «pastor» på http://www.arnfinnclementsen.org/pastor