Better Future

000017

Better Future» er navnet på Arnfinn Clementsens internasjonale tjeneste med kampanjer og lederseminarer i mange land. Han gjør dette med basis i menigheten hvor han har vært ledende pastor i nesten 30 år, Karismakirken i Stavanger, og alltid i nært samarbeid med nasjonale kirker og bevegelser. Visjonen er ikke å bygge egne menigheter eller eget arbeid, men å betjene, støtte og styrke nasjonale pastorer, forkynnere, ledere og kirker.Better Future» er grunnlagt av pastor Arnfinn Clementsen i 2010 som en plattform for hans nasjonale og internasjonale tjeneste.

Visjon og formål
«Better Future» vil arbeide for å gi mennesker et bedre liv og en bedre framtid.

Virksomhet

Gjennom mange år har Arnfinn Clementsen hatt seminarer for pastorer og ledere i inn- og utland, og evangeliske kampanjer.
Mange av Clementsens bøker er også utgitt på flere språk

Organisering
«Better Future» er organisert i Brønnøysundregisteret som en selvstendig forening. Arbeidet fungerer i et nært samarbeid med Karismakirken i Stavanger. BF vil samarbeide med kirker og organisasjoner i inn- og utland for å oppfylle sitt formål. Styre:
Arnfinn Clementsen, leder Better Future
Liss-Bente Clementsen, administrator Better Future

Steffen Myklebust, konsulent
Tormod Røyland, pastor Karismakirken

«Building people for a better future!»

Clementsen har besøkt mange land med evangeliske kampanjer og pastor-og lederseminarer:
1994: St. Petersburg, Russland
1995: St. Petersburg, Russland
1996: St. Petersburg, Russland
1997: Constanca, Romania,
1997: Minsk, Hviterussland
1998: Lahore, Pakistan
1999: Vijiyawada, India
1999: Tartu, Estonia
2000:Turne i Florida, USA med budskapet «Turn your nation to God»
2000: Hyderabad, India
2002: Serbia, Beograd
2003: Alamaty, Kazakhstan
2004: Hyderabad, India
2004: Skymkent, Kazakhstan
2006: Skymkent, Kazakhstan
2011: Minsk, Belarus
2011: Visakhapatman, India
2012: Pskov, Russia
2015: Kampala, Uganda

Visjon og strategi
Arnfinn Clementsens visjon er å bringe evangeliet om Jesus Kristus ut til nye mennesker og folkegrupper. Han har en egen evne til å formidle visjonen om nå nasjoner og høste inn mennesker for evangeliet, og tenne en brann for dette i nasjonale kirker, og blant pastorer og ledere.
Menighetsbygging er sterkt på hans hjerte, og han samarbeider alltid med lokale kirker og bevegelser.
Som pastor i over 40 år har han er spesielt hjerte for pastorer og ledere, og han blir av mange sett på som en pastor for pastorer. I flere land har også seminarene blitt besøkt av politiske ledere.

Bøker oversatt til ulike språk
Ved flere av disse seminarene har hans bok, «Turn your nation to God» blitt oversatt til nasjonale språk som russisk, estonisk, telegu(India), serbisk, og spredd i forbindelse med seminarene.
Andre bøker som «Bygg menigheten hel og sterk» er oversatt til urdu (Pakistan) og russisk.

«Building people for a better future»