Norge

00001b

Arnfinn Clementsen er kjent gjennom mange år for sin visjon for et forandret Norge, og for hans initiativ til nasjonale bønnekampanjer og aksjoner.
Siden 1976 har Clementsen ved siden av pastortjenesten reist rundt i landet som predikant og forkynt de gode nyhetene, evangeliet om Jesus Kristus, i kirker, samfunnshus og teltkirker, og han har talt ved stevner og konferanser som Hedmarktoppen, Sarons Dal, Campmeeting og Evangeliesenterets landsstevne.
Clementsen og Karismakirken i Stavanger som han har ledet gjennom flere tiår, har et nasjonalt engasjement som en sterk del av sin visjon.
«Å bringe de gode nyhetene om Jesus til mennesker er min største prioritet»
sier Clementsen.

«Karisma Celebration» siden 1986
I mai 1986 tok Clementsen initiativ til det første «Karisma-stevnet» i Stavanger.
Stevnet som var i den tidligere Misjonshallen samlet 1000 mennesker og ble en stor suksess.
Disse konferansene som senere ble kalt «Karisma Celebration» ble holdt så godt som hvert år i mai eller juni, stort sett i Kristi Himmelfartshelgen, i mer enn 25 år. Spesielt på slutten av åttitallet og begynnelsen av nittitallet var disse konferansene en plogspiss for mye nytt og friskt over vårt land. Konferansene var preget av stor forventning, frisk og levende trosforkynnelse, glad og levende lovsang, og tydelige signaler om nasjonens framtid.

1 million nordmenn frelst
Det vakte oppsikt ved Karisma stevnet i 1987 at Arnfinn Clementsen proklamerte 1 million nordmenn frelst innen år 2000 eller før Jesus kommer tilbake. Mange synes dette var «fantasier eller svermeri». Clementsen selv sa at han lenge hadde hatt dette tallet i hjertet, og at han ble villig til å proklamere det for å bryte med noe av den innadvendte og snevre tankegangen i kristne-Norge. «Det handler ikke om at min profeti skal oppfylles, men om at vi skal begynne å tenke stort som Jesus, at det er en stor høst av mennesker som skal vinnes for evangeliet i vår tid. Jeg tror at tallet 1 million hjalp til å gjøre dette konkret for oss», sa Stavanger-pastoren.

Bønn for landet
Det var mandag 14. november 1994, dagen etter folkeavstemningen i Sverige om EU-medlemsskap. Det var to uker til det samme valget i Norge. Når Arnfinn Clementsen sitter ved TV- skjermen og ser norske politikere debattere svenskenes ja og hvordan mange av dem «profeterte» at «svenskesuget» skulle føre Norge på samme vei, ble Clementsen overveldet av en sterk nød for Norges framtid. «Jeg visste at noe hadde skjedd i mitt hjerte», uttalte Clementsen. Dagen etter setter han i gang en spontan 14 dagers bønneaksjon for Norge fram mot EU-valget. Men det stanset ikke der. Det skulle vise seg at dette var begynnelsen på noe mye mer enn Clementsen kunne forestille seg.

«Norge tilbake til Gud» og «Norgeskampanjen 1995″
I etterkant opplever Clementsen at han skal ta initiativ til Norgeskampanjen 1995. I jule- og nyttårshelgen 1994-1995 skriver han boken «Norge tilbake til Gud» som ble årets bestselger med 70000 solgte eksemplarer. Han reiser ut på en kampanje over hele landet og har folkemøter og ledermøter i 20 byer i alle landets fylker. De fleste kirker og menigheter involverte seg i hver by. Kampanjen var en sterk oppfordring til å be for landet, og mer enn 10000 kristne søkte fram til forbønn gjennom denne kampanjen for å få sterkere del i bønnens ånd og ta et større ansvar for å be for landet.
Gjennom lokale menigheter fikk alle fra kongens slott til alle i regjering og storting, bystyre – og kommunestyrer, rektorer, advokater, sykehusdirektører og leger, næringslivsledere og banksjefer osv denne boken som en gave med brev fra menigheter som fortalte at de ble bedt for. Mange responderte positivt på dette, og man merket et tydelig bønneinitiativ i landet.

Organisasjonen «Norge tilbake til Gud»
I 1997 startet Arnfinn Clementsen den tverrkirkelige stiftelsen «Norge tilbake til Gud» som arbeidet med bønn for landet og kristent samfunnsansvar som hovedformål. Med i styret var blant annet Hans Rogstad, Sten Sørensen og Vegard Kobberdal. Organisasjonen hadde flere tusen medlemmer og sendte kontinuerlig ut bønnekort og bønnebrev. Dette arbeidet ble lagt ned som egen stiftelse i 2002.

Bønn foran Stortingsvalg og andre nasjonale begivenheter
Arnfinn Clementsen har tatt initiativ til flere felleskristne bønnekampanjer som har samlet stor bredde i kristenheten.
Bønn foran folkeavstemningen om EU- medlemskap – 1994, «Norge tilbake til Gud» – kampanjen 1995., Felleskristen bønneaksjon foran tusenårsskiftet med finale i stormøtet i Oslo Spektrum 1 nyttårsdag 2000, bønn foran Stortings- og kommunevalgene i 1997, 1999, 2001, 2003, 2005 og 2007. Senere har andre fulgt opp og hatt hovedansvar for nasjonal bønn foran valgene i vårt land.

Bibelen sier:
«Derfor formaner jeg først av alt til at det blir gjort påkallelser, bønner, forbønner og takksigelser for alle mennesker,
for konger og alle som har myndighet, så vi kan leve et stille og fredelig liv i all gudsfrykt og ærbødighet.
For dette er godt og velbehagelig framfor Gud, vår Frelser.
Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse»
(1Tim 2:1-4)