Pastor

Presentasjon av pastor Arnfinn Clementsen

000007


Arnfinn Clementsen
har vært pastor og leder i mer enn 40 år, det meste av tiden i Karismakirken i Stavanger som han gjennom tre tiår sto i spissen for å bygge opp og lede. H
østen 2010 ga Clementsen stafettpinnen videre til ny ledende pastor i den kjente Stavanger-menigheten.
Han er fortsatt knyttet til Karismakirken som en base for sin tjeneste.
Clementsens pastortjeneste fungerer på et bredt plan, nasjonalt og internasjonalt. Visjon, strategi og forkynnelse/undervisning er hans sterkeste sider.

Forkynnelse og undervisning

Først og fremst er Arnfinn Clementsen predikanten og folketaleren. Hans engasjerte forkynnelse og kraftfulle undervisning har gjennom årene nådd ut til mange, og det fortsetter. Mange berømmer hans evne til å gjøre bibelordet levende og relevant, og aktuelt i menneskers hverdag.

Kommunikator og motivator
Arnfinn Clementsen er en kommunikator og motivator som ikke minst bruker sin humor og fortellerevne til å få fram sine poeng. Han taler i kirker og organisasjoner, felleskristne arrangement, og også i mer profane settinger. Han underviser også i lederseminarer og samlinger.

Hjerte for ledere
Gjennom årene har Clementsen hatt mange lederseminarer i inn- og  utland. Han har et stort hjerte for pastorer og ledere. Han har vist en spesiell evne til å oppmuntre og motivere mennesker i lederskap, og hjelpe ledere ut av isolasjon og stagnasjon. Dette har vist seg ikke minst gjennom hans pastor- og lederseminarer i mange land som gjennom årene har han nådd ut til mange tusen ledere. Han blir av mange kalt for en «pastor for pastorer».

Den unge generasjonen
Arnfinn Clementsen har stor tro på den unge generasjonen. Han ønsker å inspirere, undervise og trene unge ledere og kommende forkynnere. Selv sier Clementsen at han har opplevd det meste; medgang og motgang, framgang og tilbakegang, suksess og nederlag, og han deler villig sine erfaringer på en tidsaktuell måte med den unge generasjonen.